Kontakt   

`

  • Odsłony: 366

Alkohol wśród kobiet w Stanach

Alkoholowy zespół płodowy (FAS) i spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) są wynikiem wewnątrzmacicznej ekspozycji na alkohol i są najczęstszymi niedziedzicznymi przyczynami niepełnosprawności intelektualnej. Od 2012 roku w Stanach odnotowuje się wzrost odsetka kobiet, które piją lub upijają się podczas ciąży. FAS jest często pomijany lub błędnie diagnozowany, co uniemożliwia zastosowanie odpowiednich działań pomocowych dzieciom. Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (The Centers for Disease Control and Prevention) rekomendują zachowanie całkowitej abstynencji w ciąży. Ponadto rekomenduje się, by wszystkie kobiety były poddawane badaniom przesiewowym pod kątem spożywania alkoholu w okresie prekoncepcyjnym i czasie opieki prenatalnej.

https://www.aafp.org/afp/2017/1015/p515.html

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych