Kontakt   

`

  • Odsłony: 379

Stosowanie substancji psychoaktywnych może wpływać na wytwarzanie serotoniny w łożysku

Zgodnie z wynikami badania opublikowanego w magazynie Experimental Neurology, prenatalna ekspozycja na alkohol (PAE) i działanie leków na zaburzenia związane z używaniem opioidów (MOUD) może wpływać na wzorce ekspresji serotoniny w łożysku. Taki stan rzeczy natomiast, może przyczyniać się do zaburzeń rozwoju mózgu i deficytów zdrowia u dziecka. W grupie badawczej uczestniczyły kobiety w ciąży z PAE (n=20), kobiety w ciąży, które otrzymywały MOUD i nie piły alkoholu w czasie ciąży (n=28), kobiety w ciąży z MOUD i PAE (n=20). Do grupy kontrolnej wyłonione zostały natomiast kobiety zdrowe, bez ekspozycji na substancje psychoaktywne (n=20). Pobrane od uczestniczek badania tkanki z łożyska, badano wykorzystując analizy RNA (kwasu rybonukleinowego) i analiz proteomicznych (białkowych).

Więcej informacji …

https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/addiction/alcohol-related-disorders/pae-and-exposure-to-moud-may-perturb-serotonin-expression-patterns/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom