Kontakt   

`

  • Odsłony: 1946

Czym jest Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)?

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych - FASD jest powszechnym schorzeniem, które często opisuje się jako niewidoczną niepełnosprawność. Oceniając powierzchownie można uznać, że osoby z FASD funkcjonują dość dobrze, jak również dość dobrze oceniane są w warunkach klinicznych. Jednakże biorąc pod uwagę wiele innych zmiennych i składowych codziennego funkcjonowania jednostki z FASD, sytuacja wygląda z goła inaczej. Często w analizie i diagnostyce pomijane jest złożone przetwarzanie poznawcze, taki stan rzeczy prowadzić może do błędnych i niewłaściwych ocen. Realna pomoc i próby interwencji, wymagają indywidualnego podejścia do każdego pacjenta, by zmiany w jego funkcjonowaniu stały się bardziej realnymi.

Więcej informacji …

https://hospitalpharmacyeurope.com/news/fetal-alcohol-spectrum-disorders-a-brief-overview/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=hpe%20social

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom