Kontakt   

`

  • Odsłony: 273

Wsparcie dla bezalkoholowych ciąż

Alkohol może wyrządzić szkody zdrowotne dziecku na każdym etapie ciąży. Teratogenne działanie alkoholu poza wpływem na rozwój zarodka i płodu, może mieć wpływ również na zapłodnienie, implantację, rozwój łożyska oraz jego bieżące funkcjonowanie. Dlatego też przedstawiciele grona medycznego odgrywają tak ważną rolę w przeciwdziałaniu spożywania alkoholu w czasie ciąży. Mimo ryzyka związanego z konsumpcją alkoholu w ciąży, zjawisko to jest powszechne w Australii. Zgodnie z wynikami badania (The National Drug Strategy Household), co druga kobieta spożywa alkohol na początku ciąży, kiedy nie jest jeszcze świadoma bycia w niej. Natomiast co siódma kobieta kontynuuje picia alkoholu przez okres bycia w ciąży. Zgodnie z wynikami badania, fakt spożywania alkoholu w ciąży jest niezależny od pochodzenia demograficznego, czy kulturowego w Australii. Postawa taka wiąże się często z rozbieżnymi informacjami jakie kobiety uzyskują z różnych źródeł. Badania pokazują, że kobiety chcą jasnych i spójnych porad dotyczących alkoholu na jak najwcześniejszym etapie ciąży. Lekarze rodzinni odgrywają ważną rolę w udzielaniu tych porad. Zgodnie z zapisami Australian Alcohol Guidelines on Pregnancy and Breastfeeding - kobiety w ciąży lub planujące ciążę nie powinny pić alkoholu.

Więcej informacji …

https://www1.racgp.org.au/newsgp/clinical/support-for-alcohol-free-pregnancies

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych