Kontakt   

`

  • Odsłony: 280

Wiedza z zakresu FASD wśród służby zdrowia

Ankieta online dotycząca wiedzy z zakresu FASD, została wypełniona przez wykwalifikowane, doświadczone przedstawicielki/przedstawicieli służby zdrowia z obszaru całej Szkocji. Uzyskane odpowiedzi, wskazały na różny poziom kompetencji merytorycznych z zakresu FASD wśród 219 respondentów. Ostatnie pytania przeprowadzonej ankiety, dotyczyły preferowanych sposobów pozyskiwania wiedzy o FASD, jak również otwartych komentarzy i spostrzeżeń, którymi uczestnicy chcieli się podzielić. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, przedstawiciele grona medycznego jako najciekawsze i najbardziej preferowane źródła pozyskiwania wiedzy o FASD wskazali kolejno: serię interaktywnych webinariów/dyskusji; kursy zakończone świadectwem ich ukończenia; oraz podcasty z udziałem ekspertów i praktyków.

Więcej informacji …

https://www.qnis.org.uk/blog/spotlighting-a-blind-spot/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych