Kontakt   

`

  • Odsłony: 378

Dziecięca trauma – psychologiczne konsekwencje dla dalszego rozwoju

Artykuł jest próbą uporządkowania wiedzy na temat znaczenia masywnego i chronicznego stresu doświadczanego przez dziecko dla jego dorosłego życia. Omówienie konsekwencji dziecięcej traumy dotyczy płaszczyzny neurobiologicznej, psychologicznej i społecznej. Konsekwencje psychologiczne uporządkowane zostały pod względem wpływu na formowanie się osobowości młodego człowieka, jego funkcjonowanie w relacjach intymnych oraz późniejsze pełnienie roli rodzica. Ponieważ pozostawanie w sytuacji chronicznego stresu (patologia rodzinna, bullying rówieśniczy, wykluczenie społeczne) pełni funkcję formy, nadającej kształt tożsamości dziecka – wpływa na powstawanie wielu nieprawidłowości w tym zakresie.

Więcej informacji …

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5796?fbclid=IwAR1IqLAoj5Yf09oFmX3aG8j9FFo-rAkYNY0_1aAZZzXUy36_Iw7w2EXfcDU

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom