Kontakt   

`

  • Odsłony: 220

Dzieci w rodzinach zastępczych w Wielkiej Brytanii

Niedawno opublikowany w Wielkiej Brytanii raport organizacji charytatywnej Fostering Network, dotyczący sytuacji dzieci znajdujących się pod pieczą zastępczą, ujawnił znaczące braki opieki psychiatrycznej wśród dzieci z FASD. Zgodnie z otrzymanymi danymi, połowa wszystkich opiekunów zastępczych opiekuje się dzieckiem ze złożonymi potrzebami ze zdrowiem psychicznym, takimi jak lęk, depresja oraz zaburzenia przywiązania i odżywiania. Jak podkreślają autorzy raportu, opieka zastępcza w Wielkiej Brytanii stoi w obliczu „kryzysu zdrowia psychicznego”, ponieważ rząd nie zaspokaja potrzeb chorych psychicznie dzieci objętych opieką zastępczą. Tylko jedna czwarta z 3352 ankietowanych opiekunów zastępczych stwierdziła, że ​​ich przybrane dziecko otrzymuje pomoc w zakresie problemów sfery zdrowia psychicznego.

Więcej informacji …

https://www.theguardian.com/society/2022/jun/26/uk-is-failing-fostered-children-with-mental-health-problems-warns-charity

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych