Kontakt   

`

  • Odsłony: 331

Obrazowanie twarzy w diagnostyce FASD

W ostatnich latach narzędzia diagnostyczne w postaci obrazowania twarzy szybko się rozwinęły i widoczny jest ich potencjał w zastosowaniu w badaniach przesiewowych i diagnostyce FASD. Badacze dokonali przeglądu literatury naukowej poświęconej powyższej tematyce. W ramach badań przeprowadzono elektroniczne przeszukanie i analizę pięciu baz danych. Ramy czasowe analiz ograniczono do okresu od 2006 do 2022 roku. Poszukiwania literatury obejmowały dowolną formę obrazowania głowy, szyi, jamy ustnej i uzębienia. Wykluczono natomiast badania na zwierzętach i badania przedporodowe, podobnie jak badania wykorzystujące wyłącznie obrazowanie mózgu.

Więcej informacji …

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/acer.14875

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom