Kontakt   

`

  • Odsłony: 581

Mikrobiota jelit a zdrowie psychiczne osób z FASD

Jak stwierdza badacz Charlis Raineki: „Oś jelita-odporność-mózg” to system komunikacji łączący mikrobiotę jelitową z mózgiem i układem odpornościowym a właściwa regulacja tego systemu jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju i funkcji mózgu”. Brak równowagi systemu drobnoustrojów jelitowych wiąże się z odmiennym rozwojem mózgu i układu odpornościowego oraz problemami ze zdrowiem psychicznym. Jak dodaje badacz Charlis Raineki: „te zaburzenia równowagi są obserwowane w zaburzeniach neurorozwojowych, takich jak zaburzenia ze spektrum autyzmu i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, ale nie zostały w pełni zbadane u dzieci z FASD”. Celem prowadzonego projektu badawczego jest scharakteryzowanie wpływu prenatalnej ekspozycji na alkohol na mikroflorę w dzieciństwie oraz zbadanie powiązań między składem mikroflory, stanem zapalnym i stanem zdrowia psychicznego.

Więcej informacji …

https://brocku.ca/brock-news/2022/07/brock-research-exploring-the-guts-link-to-mental-health-in-children-with-fetal-alcohol-spectrum-disorder/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom