Kontakt   

`

  • Odsłony: 386

FAS a sądownictwo?

Związek między Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS) a zachowaniami przestępczymi rzadko jest uznawany za czynnik łagodzący w amerykańskim orzecznictwie - New York Law School Legal Studies Research Paper. Według autorów artykułu, około jedna czwarta dzieci przebywających w zakładach poprawczych ma FAS, a u 11-25% dorosłych osadzonych w więzieniach zdiagnozowano FAS. Mimo tego, jak stwierdzają autorzy artykułu (profesorowie Michael L. Perlin i Heather Cucolo), FAS rzadko jest brany pod uwagę przez sądy podczas wydawania wyroków.

Więcej informacji …

https://thecrimereport.org/2022/10/05/fetal-alcohol-syndrome-ignored-by-courts-paper/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom