Kontakt   

`

  • Odsłony: 462

Równe szanse w edukacji również dla dzieci z niepełnosprawnościami

Rodziny wielu niepełnosprawnych uczniów są aktywnie zniechęcane do zapisywania swoich dzieci do placówek i szkół wczesnoszkolnych, zgodnie z danymi pochodzącymi z raportów Biura Przeglądu Edukacji (ERO). W raportach podkreślono cztery obszary, w których należy zwrócić uwagę na podniesienie jakości i zapewnienie edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, ponieważ system „wciąż nie spełnia oczekiwań”. Wykluczenie tej grupy uczniów miało duży wpływ na ich losy, ponieważ niepełnosprawni uczniowie w porównaniu do uczniów bez niepełnosprawności, byli ponad dwukrotnie bardziej narażeni na opuszczenie szkoły bez uzyskania kwalifikacji. Jak stwierdził rzecznik Ministerstwa ds. Osób Niepełnosprawnych Brian Coffey: „Osoby niepełnosprawne muszą być w pełni włączone we wszystkie aspekty edukacji. Program nauczania, nauczanie i środowisko fizyczne muszą odpowiadać ich potrzebom”.

Więcej informacji …

https://www.stuff.co.nz/national/education/129997614/schools-early-childhood-centres-failing-disabled-learners-education-review-office-says

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom