Kontakt   

`

  • Odsłony: 450

Potrzebna współpraca i wsparcie społeczności, by sprostać wyzwaniom związanym ze zdrowiem psychicznym u dzieci z zaburzeniami rozwoju neurologicznego

Podczas rosnącej świadomości jednostkowych potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego, nadal istnieje znaczna luka w zrozumieniu wpływu wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym, jakie mogą mieć dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Zaburzenia neurorozwojowe (NDD) są niezwykle powszechne, ale wciąż źle rozumiane i nie traktowane z należytą uwagą. Zaburzenia neurorozwojowe obejmują autyzm, porażenie mózgowe, niepełnosprawność intelektualną i spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych (FASD).

Więcej informacji …

https://ucalgary.ca/news/collaboration-and-community-support-needed-address-mental-health-challenges-children

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom