Kontakt   

`

  • Odsłony: 441

Najważniejsze wyniki badań dotyczące zdrowia psychicznego dzieci

Miesięczne podsumowanie badań zawiera wybór niedawno opublikowanych artykułów, przeglądów systematycznych i metaanaliz związanych ze zdrowiem psychicznym niemowląt i dzieci. Każde podsumowanie zawiera wstępny przegląd zawartości miesiąca, po którym następuje lista wybranych artykułów. Każdemu artykułowi towarzyszy krótkie streszczenie, które przedstawia najważniejsze przesłania i najważniejsze informacje. Podano łącza do abstraktów, pełnych tekstów artykułów i powiązanych dostępnych zasobów.

Więcej informacji …

https://emergingminds.com.au/resources/highlights-in-child-mental-health-research-october-2022/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom