Kontakt   

`

  • Odsłony: 313

Wczesna prenatalna ekspozycja na alkohol wpływa na geny zaangażowane w rozwój embrionalny

Po raz pierwszy badania dotyczące wpływu prenatalnej ekspozycji na alkohol na funkcje genów i epigenetykę łożyska, przeprowadzono na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii. Epigenom to warstwa molekularna na nici DNA regulująca ekspresję genów. Metylacja DNA, na której skupiono się w tej pracy, jest najbardziej znanym regulatorem epigenetycznym. W badaniu wzięło udział 80 noworodków, które w życiu płodowym narażone były na alkohol i 100 noworodków z grupy kontrolnej. (Szpital Uniwersytecki w Helsinkach). Kiedy epigenomy łożyska noworodków narażonych na działanie alkoholu w okresie prenatalnym porównano z grupą kontrolną, zaobserwowano znacznie zmniejszoną ilość metylacji DNA.

Więcej informacji …

https://www.helsinki.fi/en/news/genes/early-prenatal-alcohol-exposure-affects-genes-involved-embryonic-development

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom