Kontakt   

`

  • Odsłony: 363

Wychowywanie dzieci w wieku edukacji podstawowej

W społeczności adopcyjnej, zastępczej i spokrewnionej często zakres informacji o biologicznych rodzicach jest szeroki i bogaty w informacje. Jednakże weryfikacja informacji na temat opieki prenatalnej dziecka przez matkę biologiczną może być trudna, zwłaszcza w przypadku adopcji w rodzinie zastępczej. Twoje dziecko mogło przyjść do Ciebie z potwierdzoną diagnozą prenatalnej ekspozycji na alkohol lub narkotyki, ale jest bardziej prawdopodobne, że tak nie było. Rząd USA szacuje, że 10-11% wszystkich dzieci urodzonych w USA było prenatalnie narażone na alkohol lub narkotyki, bądź często jedno i drugie. Szacuje się, że aż do 80% dzieci z pieczy zastępczej, podlegało prenatalnej ekspozycji na alkohol i/lub narkotyki.

Więcej informacji …

https://creatingafamily.org/adoption-category/adoption-blog/prenatal-exposure-part-1-parenting-babies-through-elementary-ages/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom