Kontakt   

`

  • Odsłony: 313

Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie płodowych zaburzeń alkoholowych, wyd. 1. 2021

Książka (Prevention, Recognition and Management of Fetal Alcohol Spectrum Disorders 1st ed. 2021) przedstawia ocenę kliniczną i rozwiązania w zakresie postępowania wobec osób narażonych na alkohol w czasie ciąży. W ciągu ostatnich kilku dekad zaczęliśmy rozumieć trwały wpływ prenatalnej ekspozycji na alkohol na rozwijający się płód. Konsekwencje narażenia na alkohol w okresie prenatalnym – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych jest zaburzeniem trwającym całe życie i dotyka dzieci i dorosłych. Ocena i diagnoza wymagają zaangażowania wielu różnych specjalistów. Książka ma na celu wypełnienie istniejącej luki w dostępie specjalistów do rzetelnej wiedzy, oferując tym samym profesjonalistom jasne i użyteczne informacje oraz wskazówki oparte na badaniach, które pomogą im w praktyce, a jednocześnie będą adekwatnym źródłem informacji dla każdego, kto jest nowy w tej coraz bardziej rozpoznawalnej dziedzinie wiedzy i obszarze pracy.

Więcej informacji …

https://www.amazon.com/Prevention-Recognition-Management-Spectrum-Disorders/dp/3030739651

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom