Kontakt   

`

 • Odsłony: 35895

Alkohol i ciąża

Alkohol jest ogólnie dostępną i najbardziej rozpowszechnioną używką, która w określonych przypadkach nie powinna być stosowana nawet w najmniejszej ilości. Jedną z takich okoliczności jest czas ciąży.

Łożysko nie jest skuteczną barierą dla alkoholu. Cząsteczki alkoholu bez przeszkód przedostają się przez łożysko i docierają bezpośrednio do dziecka zaburzając tym samym jego prawidłowy rozwój przez wszystkie trzy trymestry ciąży. Dziecko metabolizuje alkohol dwukrotnie dłużej niż matka z uwagi na niedojrzałość enzymatyczną wątroby (Warzycha i in., 2013).

W każdym z trymestrów pod wpływem alkoholu powstają odmienne zaburzenia zależne od etapu rozwoju dziecka. I tak między innymi:

 • W pierwszym trymestrze alkohol zaburza powstawanie i migrację komórek, co może spowodować samoistne poronienie, dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego, bądź powstanie wad rozwojowych (wady serca, uszkodzenia wątroby, deformacje twarzoczaszki)
 • W drugim trymestrze pogłębiają się charakterystyczne zmiany dysmorficzne i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i nadal istnieje ryzyko poronienia
 • W trzecim trymestrze nasileniu ulegają powstałe już zmiany OUN a najbardziej wrażliwym na działanie alkoholu jest hipokamp. Ponadto, może dojść do przedwczesnego porodu czy zaburzeń w prawidłowym rozwoju mózgu, zmysłu wzroku i słuchu.

Od czego zależy ryzyko wystąpienia FASD?

 • Ilości alkoholu wypitego przez matkę w czasie ciąży

Nie trzeba bądź osobą uzależnioną od alkoholu, pijąca szkodliwe lub ryzykownie by zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. Ponieważ nieznana jest „bezpieczna ilość” alkoholu w ciąży, jedynie abstynencja chroni dziecko przed FASD. Każda ilość alkoholu wiąże się z ryzykiem.

 • Wzoru picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży

Niezależnie od wzorca picia (szkodliwego, ryzykownego czy umiarkowanego), alkohol stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka w życiu płodowym.

 • Częstości picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży

Zgodnie z wynikami badań, największe ryzyko wystąpienia deficytów poalkoholowych u dziecka, wiąże się z epizodycznym upijaniem się matki w czasie ciąży (binge drinking), bądź umiarkowanym spożywaniem napojów alkoholowych przez okres całej ciąży.

Pamiętaj, że zaburzeniom prawidłowego rozwoju dziecka w życiu płodowym, będących efektem działania alkoholu, można w 100% zapobiec poprzez abstynencję w czasie ciąży.

Wiedz i Pamiętaj:

 • Jeśli jesteś w ciąży, powinnaś natychmiast przestać pić alkohol
 • Jeśli planujesz ciążę, powinnaś przestać pić alkohol
 • Jeśli pijesz alkohol, nie powinnaś zachodzić w ciążę
 • Jeśli masz problem z zaprzestaniem picia, to powinnaś zwrócić się do specjalisty terapii uzależnień

 

Dlaczego kobiety w ciąży piją alkohol?

Jest wiele powodów dla których kobiety będące w ciąży piją alkohol a wśród nich wymienić należy:

 • Fakt powszechności picia alkoholu również w towarzystwie kobiet ciężarnych

Picie alkoholu czy wznoszenie toastów podczas uroczystości rodzinnych, świąt bądź wspólnego spędzania czasu wpisane jest po części w tradycję, po części w nowy ogólnie przyjęty styl bycia. Na decyzje podejmowane przez kobietę ciężarną duży wpływ ma otoczenie w jakim przebywa i presja społeczna, której podlega. Dlatego też mimo ciąży, może sięgać po lampkę czerwonego wina, piwo czy inne trunki zawierające alkohol etylowy szkodliwy dla prawidłowego rozwoju dziecka.

 • Kobiety nie widzą o tym, jaki to może mieć wpływ na dziecko

Zgodnie z wynikami badania (Wojtyła i wsp., 2012) aż 2% kobiet lekarz zalecał picie niewielkich ilości alkoholu w ciąży, a 55% kobiet nie otrzymało od lekarza żadnych informacji dotyczących spożywania alkoholu w ciąży. Z związku z tym mogą pić alkohol w ciąży nie wiedząc, że stanowi on ryzyko dla prawidłowego rozwoju dziecka.

 • Kobieta nie wie, że jest w ciąży

Ponad połowa ciąż w Polsce jest nieplanowanych. Kobieta może dowiedzieć się o ciąży po kilku tygodniach jej trwania. Na każdym etapie rozwoju dziecka alkohol może zaburzać jego prawidłowy rozwój. W związku z tym może prowadzić dotychczasowy styl życia pijąc również alkohol.

 • Kobieta doświadcza silnego stresu (przewlekłego lub wynikającego z pojedynczych zdarzeń)

Doświadczanie stresu chronicznego (np. sytuacja długotrwałej przemocy, przewlekłych problemów finansowych, choroby bliskiej osoby) lub ostrego (np. związanego ze śmiercią bliskiej osoby, nagłą utratą pracy, kryzysem w relacji) może zwiększać prawdopodobieństwo sięgania po alkohol. Osoba w takich sytuacjach może sięgać po alkohol w celu zmniejszenia nasilenia nieprzyjemnych emocji korzystając z tego, że w pierwszej fazie swojego działania alkohol redukuje lęk, odpręża, poprawia nastrój.

 • Kobieta jest uzależniona od alkoholu (i/lub narkotyków)

Uzależnienie jest chorobą wymagającą specjalistycznej pomocy i wsparcia. Może wywoływać poczucie wstydu, poczucie bezradności, izolację i samooszukiwanie wobec obawy przed reakcją otoczenia i odrzuceniem, a to utrudnia rozpoznanie problemu u siebie i poszukania specjalistycznej pomocy. Dodatkowo zespół uzależnienia od alkoholu charakteryzuje się występowaniem tzw. głodu alkoholowego, polegającego na odczuwaniu silnej potrzeby (przymusu) napicia się. W takim stanie, nawet pomimo podjęcia decyzji o utrzymywaniu abstynencji, jej realizacja może być utrudniona.

 • Kobieta ma problemy ze zdrowiem psychicznym

Uzależnienie od alkoholu często współwystępuje z różnymi zaburzeniami psychicznymi (m.in. depresją, zaburzeniami lękowymi). Osoby cierpiące z powodu zaburzeń psychicznych piją alkohol w celu tzw. samoleczenia (redukcji objawów wynikających z zaburzenia psychicznego). Kobiety cierpiące z powodu zaburzeń psychicznych mogą sięgać po alkohol, aby zmniejszyć nieprzyjemne dla nich objawy innej choroby. 

 

Gdzie możesz szukać pomocy jeśli pijesz ryzykownie, szkodliwie lub jesteś uzależniona od alkoholu, bądź problem ten dotyczy kogoś z Twojego otoczenia.

Placówki lecznictwa odwykowego

 

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom