Kontakt   

`

  • Odsłony: 3625

Polskie kryteria diagnostyczne FASD

Fakt rosnącego zainteresowanie tematyką FASD wśród polskich specjalistów, jak również brak ujednoliconego schematu postępowania diagnostycznego w Polsce, doprowadził do opracowania zaleceń diagnostycznych FASD. Materiał opracowany został przez interdyscyplinarny zespół polskich ekspertów pod egidą PARPA.  

Pobierz publikację: Rozpoznawanie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych

Poniższy schemat procesu diagnostycznego wyszczególnia wszystkie poziomy procesu diagnostycznego, jak również specjalistów zaangażowanych na poszczególnych etapach.

Etapy procesu diagnostycznego

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom