Kontakt   

`

  • Odsłony: 30101

STREFA WYCHOWAWCY

W codziennej pracy masz kontakt z dziećmi o różnych deficytach rozwojowych, których podłożem mogą być zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Dzieci z FASD potrzebują indywidualnego podejścia, tak aby stosując adekwatne metody nauczania i wspólnej pracy razem osiągać sukcesy. Każde dziecko ma swoje mocne strony, pamiętaj by je dostrzegać. Wiedza na temat FASD nieustannie się rozwija, bądź z nią na bieżąco!

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom