Kontakt   

`

  • Odsłony: 414

Stosowanie leków psychotropowych w FASD

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest stanem neurorozwojowym wynikającym z prenatalnej ekspozycji na alkohol. W Kanadzie FASD dotyka około 1,4-4% noworodków. FASD często wiąże się ze współistniejącymi chorobami behawioralnymi, a wiele osób wymaga podawania leków psychotropowych. Jak do tej pory nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących przepisywania leków psychotropowych w przypadku FASD. Badacze podjęli próbę stworzenia algorytmu umożliwiającego adekwatne klasyfikowanie zakresu zaburzeń i zastosowanie odpowiednich leków psychotropowych niwelujących ich występowanie.

Więcej informacji …

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8594190/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych