Kontakt   

`

Wiadomości

Skąd się bierze FASD?
Podcasty i blogi dot. FASD
CBD poprawia funkcjonowanie mózgu w FAS
Kampania „Every Moment Matters”
Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie płodowych zaburzeń alkoholowych, wyd. 1. 2021
Etykietowanie alkoholu - celem przekazywania konsumentom prawdy
Wychowywanie dzieci w wieku edukacji podstawowej
Możliwości zarobkowe i samodzielne życie osób z FASD
Wczesna prenatalna ekspozycja na alkohol wpływa na geny zaangażowane w rozwój embrionalny
Profilaktyka alkoholowa i narkotykowa w krajach skandynawskich – raport
Nie ma różnicy, po której stronie brzucha jest dziecko. Pijesz w ciąży, ryzykujesz
Pracownicy socjalni i spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD)
Drugie czytanie ustawy FASD S-253 w Kanadzie
Toolkit jako pomoc dla rodziców dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi
Rozpowszechnienie FASD i FAS w Irlandii
Wpływ prenatalnej ekspozycji na alkohol (PAE) na występowanie zaburzeń mowy i problemów komunikacyjnych u dzieci i młodzieży
Najważniejsze wyniki badań dotyczące zdrowia psychicznego dzieci
Podcasty i blogi dotyczące FASD – FASD HUB Scotland
Leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych w populacjach osób z FASD
Niewidoczne niepełnosprawności i ich koszty
Leczenie uzależnienia wśród osób z FASD
Prenatalna ekspozycja na alkohol: ważne wczesne rozpoznanie
Picie w czasie ciąży może zmienić strukturę mózgu dziecka
Potrzebna współpraca i wsparcie społeczności, by sprostać wyzwaniom związanym ze zdrowiem psychicznym u dzieci z zaburzeniami rozwoju neurologicznego
Potrzebna współpraca i wsparcie społeczności, by sprostać wyzwaniom związanym ze zdrowiem psychicznym u dzieci z zaburzeniami rozwoju neurologicznego
Wyniki badań wskazują, że mniej niż 1 napój alkoholowy tygodniowo w czasie ciąży wystarczy, aby uszkodzić mózg płodu
Rola mężczyzn w FASD
Co się wydarzyło podczas Miesiąca Świadomości FASD 2022
Znaczenie tworzenia więzi, budowania mocnych stron i umiejętności wśród członków rodzin z FASD
FASD Month – nagłaśnianie tematu na koszulkach
Ocena rozpowszechnienia FASD
Refleksje na temat 5 lat badań nad zapobieganiem FASD
Równe szanse w edukacji również dla dzieci z niepełnosprawnościami
Stacja Stuff Circuit zdobyła międzynarodową nagrodę medialną za materiał dot. FASD
FAS a sądownictwo?
Dlaczego wsparcie w zapobieganiu samobójstwom jest kluczowe dla osób z FASD?
The FASD Song
Narodowa strategia dot. FASD
Kampania „Glass Baby”
„Cichej” pandemii można zapobiec
Wrzesień to miesiąc świadomości FASD
Używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w ciąży — przegląd skandynawski
Jak wzmocnić koncentrację na dzieciach dotkniętych prenatalną ekspozycją na alkohol, aby pomóc im dobrze życie?
Jak przemysł alkoholowy we Francji walczył z zapisami dotyczącymi ciąży bez alkoholu na etykietach
Dlaczego w Irlandii jest tyle przypadków FAS?
Uszkadza mózg dziecka, powoduje trudności w szkole. Jak objawia się FASD?
Konsekwencje picia alkoholu w ciąży
Międzynarodowe seminaria dotyczące problematyki FASD
Wspieranie dzieci z prenatalną ekspozycją na narkotyki i alkohol – po pierwsze mózg
Wzrost powszechności zjawiska spożywania alkoholu w ciąży
Kobiety, alkohol, ciąża i FASD
FASD przez całe życie: problemy behawioralne
Ile wina można wypić w ciąży?
Dlaczego diagnoza FASD jest ważna?
Tendencje samobójcze wśród osób z FASD
FASD: Co wiemy 50 lat później?
Jakość przywiązania u osób dorosłych ze zdiagnozowanym płodowym zespołem alkoholowym
Strona internetowa www.connectfasd.ca
Ukryta epidemia - FASD
Alkohol wśród mężczyzn a ojcostwo
Mikrobiota jelit a zdrowie psychiczne osób z FASD
Choroby towarzyszące FASD
Seria seminariów poświęconych profilaktyce FASD
Wrzesień miesiącem profilaktyki FASD w Kanadzie
Czas „zamieść” mity dotyczące FASD
FASD w Stanach Zjednoczonych
Dziecko z FASD w edukacji
Nowy rozdział życia dla ukraińskiej rodziny dziecka z FASD
Interpelacja w sprawie terapii i rehabilitacji dzieci dotkniętych płodowym zespołem alkoholowym (FAS)
Rodziny dzieci z FASD, nadal niezrozumieni przez wymiar sprawiedliwości
Obrazowanie twarzy w diagnostyce FASD
Wiedza i postawy wobec FASD wśród edukatorów w Nowej Zelandii
Dzieci w rodzinach zastępczych w Wielkiej Brytanii
Inicjatywa RUN FASD 2022
Picie alkoholu przez ciężarne koreluje z piciem ich partnerów
Nowa strona NCFASD Informed (www.ncfasdinformed.org)
Dziecięca trauma – psychologiczne konsekwencje dla dalszego rozwoju
Aplikacja mobilna: Nasze dzieci są święte
Ciąża i alkohol: zaskakująca rzeczywistość
Wiedza z zakresu FASD wśród służby zdrowia
Pytanie o alkohol
v
Pierwszy rok działalności Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie
Z FAS się nie wyrasta - o alkoholowym zespole płodowym
Jak udało się wprowadzić ostrzenia zdrowotne dla kobiet w ciąży, na opakowaniach alkoholi?
Wsparcie dla bezalkoholowych ciąż
Nawet niewielkie ilości alkoholu zaburzają rozwój mózgu
Czym jest Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)?
Kultury, w których nadużywa się alkoholu, muszą ulec zmianie
Dziecko z FASD w rodzinie adopcyjnej
Ekspozycja na alkohol w okresie prenatalnym i okresie dojrzewania
Jeden drink może wpłynąć na zdrowie dziecka
Najczęściej zadawane pytania dotyczące alkoholu i ciąży
Dzień Książki – 23 kwietnia
FASD w pracy pielęgniarek środowiskowych i położnych
Stosowanie substancji psychoaktywnych może wpływać na wytwarzanie serotoniny w łożysku
Stanowisko EUFASD dot. dzieci z FASD z Ukrainy
Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Alkohol wśród kobiet w Stanach
Stosowanie leków psychotropowych w FASD

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych