Kontakt   

`

  • Odsłony: 285

FASD w pracy pielęgniarek środowiskowych i położnych

Rząd szkocki szacuje, że obecnie około 172 000 osób (w tym: niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych) żyje z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Takie szacunki rozpowszechnienia FASD, stanowią najczęstszy powód trudności w uczeniu się w Szkocji. Rozpowszechnienie FASD w Szkocji jest większe niż innych trwałych schorzeń neurorozowjowych w tym ADHD, czy autyzmu. Powyższe choroby przyczyniają się do zaburzeń w procesie myślenia, uczenia się, zachowania, oraz funkcjonowania w codziennym życiu. W marcu 2022 roku Queen’s Nursing Institute Scotland, przeprowadził ankietę internetową dotyczącą FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Ankieta przeprowadzona została w ramach programu „Zdrowsze ciąże, lepsze życie” i adresowana do pielęgniarek środowiskowych i położnych z całej Szkocji.

Więcej informacji …

https://www.qnis.org.uk/blog/fasd-is-becoming-more-of-a-concern-for-community-nurses-and-midwives/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych