Kontakt   

`

  • Odsłony: 225

Wiedza i postawy wobec FASD wśród edukatorów w Nowej Zelandii

Choć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), jest powszechnie występującą niepełnosprawnością rozwojową, nadal może być słabo rozumiane przez specjalistów pracujących z osobami z FASD. Realizatorzy badania przeprowadzili ankietę online wśród specjalistów ds. edukacji w Nowej Zelandii. Badanie koncentrowało się na następujących obszarach: Świadomość FASD; Wiedza i przekonania na temat FASD; Wpływ FASD na praktykę zawodową; oraz potrzeby szkoleniowe. Otrzymane wyniki wykazały, że spośród 419 uczestników większość posiadała pewną wiedzę na temat FASD i jego wpływu na uczenie się; jednak nadal istnieją luki, którymi należy się zająć, aby nauczyciele mogli zapewnić adekwatne wsparcie edukacyjne uczniom z FASD.

Więcej informacji …

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17446295221104618

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych