Kontakt   

`

  • Odsłony: 659

FASD w Stanach Zjednoczonych

Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych od 1% do 5% populacji ma Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Jak twierdzą eksperci, rozpowszechnienie FASD w populacji amerykańskiej może być nawet wyższe. Oprócz codziennych różnorodnych trudności w funkcjonowaniu, osoby z grupy FASD, są szczególnie narażone na konflikt z prawem zarówno jako ofiary, jak i przestępcy. Jak stwierdza Jerrod Brown, badacz specjalizujący się w zdrowiu behawioralnym i sądownictwie karnym z Concordia University w St. Paul w Minnesocie, trudności z komunikacją, skłonność do fałszywych zeznań i kłopoty z zastosowaniem się do ustalonego harmonogramu przez kuratorów sądowych to sytuacje, które maja miejsce nieustannie. Nie znane są dokładne dane dotyczące odsetka osób z FASD, znajdujących się w zakładach karnych. Szacuje się, że w zakładach poprawczych od 10 do 36% osób może mieć FASD.

Więcej informacji …

https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/the-overlooked-toll-of-drinking-alcohol-while-pregnant

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom