Kontakt   

`

  • Odsłony: 533

Konsekwencje picia alkoholu w ciąży

Joel Sheagren wiedział, kiedy adoptował syna, że jego ​​biologiczna matka piła alkohol podczas ciąży. Ponieważ chłopiec nie wykazywał wówczas wyraźnych oznak deficytów wynikających z PAE, jego adaptowani rodzice nie wyrażali obaw. Dwa lata później adoptowali córkę, biologiczną siostrę chłopca. Oboje dzieci były eksponowane na alkohol w życiu płodowym, ale z wiekiem tylko Sam zaczął mieć problemy z nauką, czy podążaniem za dawanymi wskazówkami. Teraz jako nastolatek - Sam ma trudności z zapamiętaniem tego, co powiedziano mu dzień wcześniej i zrozumieniem sekwencji wydarzeń. Choć jest utalentowanym piłkarzem, to trzeba mu nieustannie powtarzać sekwencję wydarzeń jaka dotyczy strzelenia bramki.

Więcej informacji …

https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/the-overlooked-toll-of-drinking-alcohol-while-pregnant

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom