Kontakt   

`

  • Odsłony: 409

Znaczenie tworzenia więzi, budowania mocnych stron i umiejętności wśród członków rodzin z FASD

FASD to spektrum zaburzeń, które mogą wystąpić u osoby, która była narażona na alkohol przed urodzeniem. Skutki FASD są na całe życie, a nalezą do nich problemy z zachowaniem i uczeniem się, a także problemy fizyczne. FASD można zapobiegać, poprzez abstynencję w ciąży. Ponieważ wiele ciąż jest nieplanowanych, zaleca się, aby nie pić alkoholu, jeśli istnieje możliwość zajścia w ciążę. W działaniach prowadzonych w zakresie FASD ważne jest, aby rozpoznać nie tylko wyzwania związane z FASD, ale także mocne strony, zdolności i sukcesy osób z FASD, a także mocne strony i sukcesy członków rodziny oraz rodziców lub opiekunów dzieci z FASD. Dlatego tematem tegorocznego Miesiąca Świadomości Płodowego Zespołu Alkoholowego jest „Budowanie mocnych stron i umiejętności”.

Więcej informacji …

https://www.fnha.ca/about/news-and-events/news/fetal-alcohol-syndrome-disorder-fasd-awareness-month-2022

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom