Kontakt   

`

  • Odsłony: 506

Prenatalna ekspozycja na alkohol: ważne wczesne rozpoznanie

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) opublikowała w styczniu 2019 roku SIGN 156, Dzieci i młodzież narażona na alkohol w okresie prenatalnym. Są to pierwsze brytyjskie wytyczne dotyczące narażenia na alkohol w okresie prenatalnym (PAE). Dokument obejmuje spektrum zmiennych, które mogą mieć ogromny wpływ na rozwój neuropsychologiczny, ale często pozostają nierozpoznane. Dlatego tak ważne jest, aby lekarze rodzinni w całej Wielkiej Brytanii byli wyczuleni na możliwość wystąpienia PAE u pacjentów w każdym wieku ponieważ rozpoznawanie i identyfikacja konkretnych problemów może prowadzić do ukierunkowanej pomocy i lepszych wyników dla osób dotkniętych FASD. SIGN 156 zaleca stosowanie FASD jako terminu diagnostycznego.

Więcej informacji …

https://www.medscape.co.uk/viewarticle/prenatal-alcohol-exposure-identification-improves-outcomes-2022a10014j8

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom