Kontakt   

`

  • Odsłony: 277

Kampania „Every Moment Matters”

Dzięki grantowi z Commonwealth Department of Health – zespół FARE uczestniczył w jednym z najważniejszych projektów w swojej historii, mających na celu zmianę zachowań związanych z alkoholem, ciążą i karmieniem piersią. W kraju, w którym Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest wiodącą niepełnosprawnością rozwojową, której można prosto zapobiegać, potrzeba kampanii była oczywista. Badania wykazały, że prawie jedna czwarta Australijczyków nie wiedziała, że ​​należy całkowicie unikać alkoholu w czasie ciąży ze względu na zdrowie matki i dziecka. Prawie jedna trzecia nie wiedziała, że ​​picie alkoholu w czasie ciąży może powodować FASD. Kampania Every Moment Matters była pierwszym projektem uruchomionym w ramach szerszego krajowego programu mającego na celu dotarcie do: szerokiej opinii publicznej; osób objętych opieką; specjalistów zajmujących się zjawiskiem picia alkoholu i zażywania narkotyków (obszarze uzależnień); pracowników służby zdrowia oraz Społeczności Aborygenów i mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa.

Więcej informacji …

https://fare.org.au/every-moment-matters-in-a-milestone-year/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom