Kontakt   

`

ks2

FASD ma Kolor Czerwony

FASD i niepełnosprawność intelektualna

art7Wśród dzieci z FASD spotykamy osoby z różnym poziomem funkcjonowania intelektualnego. Niestety, te z niepełnosprawnością intelektualną często otrzymują więcej wsparcia psychologiczno-pedagogicznego niż pozostałe dzieci.

Czytaj więcej

FASD i zmysły

art5Dzieci z FASD często mają słabą zdolność układu nerwowego do integracji bodźców sensorycznych. Może to znacznie wpływać na komfort oraz jakość ich życia.

Czytaj więcej

FASD to niepełnosprawność

art6Zaburzenia ze spektrum FASD to nie tylko „opóźnienie rozwoju” bądź „nieharmonijny rozwój”.
FASD jest niepełnosprawnością złożoną, która uniemożliwia samodzielne życie w obszarze społecznym, emocjonalnym i poznawczym.

Czytaj więcej

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom